Tranh khuê văn các mạ vàng

3,000,000

Khuê Văn Các từ lâu vẫn được xem là biểu tượng đỉnh cao của trí tuệ, là sự khái quát, sự khẳng định chân lý “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”.
0795658777